Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Επιτρέπουν το κυνήγι στην "καρδιά" του Αμβρακικού


Απαρχή νέων δεινών για το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών θεωρούν έντεκα περιβαλλοντικές οργανώσεις το "ελεύθερο" που έδωσε το ΥΠΕΚΑ στο κυνήγι στο πιο πολύτιμο και αξιόλογο τμήμα (Ζώνη Α), το οποίο αποτελεί τον πυρήνα των υγροτοπικών εκτάσεων του Αμβρακικού, πολλαπλώς προστατευόμενη περιοχή.
Για τον λόγο αυτό και με... δεδομένο ότι η απόφαση του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ "θέτει σε κίνδυνο την προστασία της ορνιθοπανίδας σε έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της νότιας Ευρώπης" δηλώνουν πως θα"ενημερώσουν άμεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Γραφείο για τη Σύμβαση Ραμσάρ και την BirdLife Europe για το πολύ αρνητικό προηγούμενο που επιχειρείται να δημιουργηθεί, ώστε να προβούν σε όλες τις ενέργειες που απορρέουν από τη δικαιοδοσία τους".
Με κοινή τους ανακοίνωση αποδοκιμάζουν την παράλογη πολιτική που εφαρμόζει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας, καθώς "αγνοώντας επιδεικτικά τόσο το υπόμνημα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας που εκφράζει την άποψη των οργανώσεων που συνεκπροσωπούνται στον Φορέα Διαχείρισης του Αμβρακικού και με το οποίο τεκμηριώνεται η ασυμβατότητα της άσκησης θήρας στις πλέον ευαίσθητες οικολογικά περιοχές του Εθνικού Πάρκου του Αμβρακικού Κόλπου, όσο και την πρόταση του ίδιου του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου, ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, αποφάσισε την πρακτικά πλήρη και άνευ όρων απελευθέρωση της κυνηγετικής δραστηριότητας σε περιοχές του υγροτόπου που βρίσκονται στην «καρδιά» του Εθνικού Πάρκου. Η απόφαση αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες δεσμεύσεις του υπουργού ΠΕΚΑ Γ.Μανιάτη προς τους εκπροσώπους των περιβαλλοντικών οργανώσεων, κατά τη συνάντησή τους για τη διευθέτηση των προβλημάτων των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας.Ο Γ. Μανιάτης ζήτησε τις προτάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων για την αποτελεσματική θωράκιση των Προστατευόμενων Περιοχών, αλλά τελικά γεννούνται πολλά ερωτήματα σχετικά με το νόημα αυτής της διαδικασίας όταν οι ήδη κατατεθειμένες προτάσεις τους στις υπηρεσίες δεν λαμβάνονται καν υπόψη".
Οι οργανώσεις, Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, WWF, Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Mom,Μεσόγειος SOS, Αρκτούρος, Αρχέλων, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών, Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών και Καλλιστώ, αναφέρουν επιπρόσθετα τα εξής:

* Ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ αγνόησε την εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού για πειραματική και υπό συγκεκριμένους όρους απελευθέρωση της θήρας στη Ζώνη Α στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου για το τρέχον έτος, επιτρέποντας τη θήρα και σε άλλες περιοχές του υγροτόπου και δίνοντας το ελεύθερο στους κυνηγούς να ασκούν τη θήρα όλες τις ημέρες της εβδομάδας, χωρίς έστω ορισμένους ειδικούς περιορισμούς, απαραίτητους σε ένα τόσο σημαντικό οικοσύστημα.
Με την κίνησή του αυτή ακυρώνονται ουσιαστικά οι όποιες προσπάθειες συνεννόησης και διαβούλευσης που γίνονται από πλευράς του Φ.Δ. για τη διευθέτηση του ζητήματος της λαθροθηρίας.
Όπως είναι γνωστό, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει σταθερή παρουσία στην περιοχή από τα μέσα της δεκαετίας τους '80, συλλέγοντας συστηματικά στοιχεία για την ορνιθοπανίδα του Αμβρακικού, ο οποίος αποτελεί και τον σημαντικότερο βιότοπο της Παγκοσμίως Απειλούμενης Βαλτόπαπιας (Aythya nyroca) στην Ελλάδα, αλλά και περιοχή όπου απαντώνται ακόμη πολλά παγκοσμίως απειλούμενα είδη πουλιών.
Οι 11 οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι σύμφωνα με τον Νόμο3937/2011 στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης επιτρέπονται μόνο δραστηριότητες που δεν αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας της περιοχής. Όμως, παρά τα επιστημονικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη του Εθνικού Πάρκου με την αυθαίρετη απελευθέρωση της θήρας, η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ προβαίνει σε πράξεις που απειλούν να καταδικάσουν τα προστατευόμενα είδη του Αμβρακικού.
Επιπλέον, η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κρίνει τη θήρα στους υγροτόπους Ραμσάρ ως «μη συμβατή δραστηριότητα» για την προστασία και διαχείριση του προστατευτέου αντικειμένου, σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση Ραμσάρ (ΣτΕ Ε' 1342/1992).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου